ip đang online

AS 33%PN 67%

tài khoản đang online

AS 40%PN 60%

Server Time

2019-10-16

 • Boss Delay -/+1h

  • Kimuraku
   21:19 (10/16)
   (delay 12 giờ)TrầnHạoNam
  • Thần Serafim
   00:02 (10/17)
   (delay 12 giờ)GhostRider
  • Thuyền Trưởng Carui
   22:57 (10/16)
   (delay 12 giờ)rongdat
  • Hải Tặc Porci
   21:40 (10/16)
   (delay 12 giờ)Pesuri
  • Hải T
   22:10 (10/16)
   (delay 12 giờ)Aneo
  • Hải Tặc Forni
   21:47 (10/16)
   (delay 12 giờ)TrầnHạoNam