QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

ip đang online

AS 55%PN 45%

tài khoản đang online

AS 58%PN 42%

CHỈ SỐ UY TÍN

 • Chiến binh Chỉ số

 • SDD
  1
 • ChịuKhôngNổi
  1
 • MrAnh
  1
 • NightStalker
  -3
 • F10
  -2
 • Lily
  -1

LỊCH SỬ GIẾT BOSS

 • Boss Delay -/+1h

 • Thần Astaroth
  19:41 (22/02)
  (delay 12 giờ)iTũnX
 • Thần Luhiel
  19:37 (22/02)
  (delay 12 giờ)ÔLa
 • Chúa Tể Dơi Quỷ
  19:49 (22/02)
  (delay 24 giờ)ÔLa
 • Tử Thần Gió
  20:03 (22/02)
  (delay 12 giờ)ÔLa
 • Nữ Thần Naiad
  23:36 (21/02)
  (delay 12 giờ)iTũnX
 • Human Giác Đấu
  19:50 (22/02)
  (delay 12 giờ)XuXu
 • Tyran Đấu Sĩ
  19:53 (22/02)
  (delay 12 giờ)BắnVàoĐít

HỖ TRỢ

Mọi yêu cầu hỗ trợ gửi về email: [email protected]

Shaiya Online không sử dụng và không hỗ trợ trên các mạng xã hội.