QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

LỊCH SỬ GIẾT BOSS

 • Boss Delay -/+1h

 • Thần Astaroth
  21:56 (24/10)
  (delay 12 giờ)TranQuyen
 • Chúa Tể Dơi Quỷ
  19:38 (23/10)
  (delay 24 giờ)BossCoDon
 • Tử Thần Gió
  13:57 (24/10)
  (delay 12 giờ)BinX
 • Nữ Thần Naiad
  23:38 (24/10)
  (delay 12 giờ)VanLaBoss
 • Nữ Thần Chết Chóc
  21:58 (24/10)
  (delay 24 giờ)RồngBạchKim
 • Địa Ngục Hắc Ám
  10:24 (22/10)
  (delay 3 ngày)BinX
 • Thần Opalus
  13:31 (24/10)
  (delay 1 ngày)BinX

HỖ TRỢ

Mọi yêu cầu hỗ trợ gửi về email: [email protected]

Shaiya Online không sử dụng và không hỗ trợ trên các mạng xã hội.