QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

LỊCH SỬ GIẾT BOSS

 • Boss Delay -/+1h

 • Thần Astaroth
  20:37 (21/09)
  (delay 12 giờ)TieuPham
 • Chúa Tể Dơi Quỷ
  21:40 (21/09)
  (delay 24 giờ)TieuPham
 • Tử Thần Gió
  09:16 (21/09)
  (delay 12 giờ)RồngBạchKim
 • Nữ Thần Naiad
  11:12 (21/09)
  (delay 12 giờ)DaiYou
 • Nữ Thần Chết Chóc
  18:31 (21/09)
  (delay 24 giờ)RồngBạchKim
 • Địa Ngục Hắc Ám
  16:12 (20/09)
  (delay 3 ngày)RồngBạchKim
 • Thần Opalus
  19:30 (21/09)
  (delay 1 ngày)RồngBạchKim

HỖ TRỢ

Mọi yêu cầu hỗ trợ gửi về email: [email protected]

Shaiya Online không sử dụng và không hỗ trợ trên các mạng xã hội.